Zorgsamenwerking Peelgemeenten vertroebeld

Eensgezindheid tussen de gemeentebesturen van de Peelgemeenten Someren, Asten, Gemert-Bakel, Laarbeek en Deurne is ver te zoeken: bestuurlijke en politieke belangen staan in de weg. Dit kan invloed hebben op de kwaliteit van de dienstverlening, aldus onderzoeksbureau SeinstraVandeLaar.
Volgens SVDL is samenwerking onderling belangrijk: voor de gemeentebesturen staat vasthouden aan eigenbelang meer voorop, waarbij financiële zaken in gesprekken onderling te veel aan de orde komen.