Zorgloket Peelgemeenten anders inrichten

In de vijf Peelgemeenten wordt een discussie gevoerd over de toekomst van de zorgsamenwerking.
Onlangs is een kritisch evaluatierapport verschenen, samengesteld door onderzoeksbureau SeinstraVandeLaar.
Daarin staat o.a. dat politieke en bestuurlijke belangen de samenwerking belemmeren.
Het Laarbeekse gemeentebestuur vindt dat het regionale zorgloket moet worden omgevormd tot een lichtere samenwerkingsvorm.