Jubilea leden kerkkoren Gemert

Mevrouw Anneke Kuijpers-van Dooren is 25 jaar lid van het dameskoor. Normaal wordt dat gevierd met een plechtige eucharistieviering, maar helaas kan zoiets dit jaar niet doorgaan. Maar natuurlijk wordt aan dit jubileum niet voorbijgegaan.

Zondag 22 november, op de feestdag van Sint Cecilia, kreeg mevrouw Kuijpers tijdens de H. Mis van 11.00 uur de Gregoriusonderscheiding. De mis werd, zoals elke zondag, live uitgezonden via Omroep Centraal.

Bij het herenkoor waren twee jubilarissen: Frans van de Burgt, eveneens 25 jaar en Martien Vogels is al 60 jaar lid!