Zienswijze militaire luchthaven De Peel

Het Ministerie van Defensie onderzoekt de mogelijkheden voor het gebruik van de Luitenantgeneraal Bestkazerne/Militaire luchthaven De Peel door jachtvliegtuigen, overig militair vliegverkeer en burgermedegebruik. Als voorbereiding op het daartoe op te stellen milieueffectrapport (MER), heeft het Ministerie een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Gedeputeerde Staten dienen hierop een zienswijze in, met daarin vanuit de provincie
Noord-Brabant een aantal aandachtspunten.