Woningbouw bij Fitland

De eigenaren van sportcomplex Fitland in Gemert maken plannen voor woningbouw op het terrein. De gemeente gaf in 2018 aan de bouw van maximaal 34 woningen met tuin te willen toestaan, mits aan een aantal voorwaarden kan worden voldaan. Om de bouw mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. De gemeente verwacht dat het gewijzigde plan op zijn vroegst eind dit jaar ter inzage ligt.