Wethouder Steeghs geeft onhandige aanpak Welzijnswerk toe

Donderdagavond gaf wethouder Steeghs ten slotte toch toe dat de manier waarop ze de afgelopen weken de problemen rond het welzijnswerk had aangepakt geen schoonheidsprijs verdient. Tijdens het jaarlijkse begrotingsdebat in de raad was zij hierover van vrijwel alle kanten hard aangepakt. Veel fracties en ook coalitiepartij CDA spraken Steeghs daar heel  nadrukkelijk op aan.

De overgang van het Gemert-Bakelse welzijnswerk van de LEVgroep in Helmond naar Lumens in Eindhoven is het onderwerp. Deze overgang is een rechtstreeks gevolg van het verschil van mening tussen Gemert-Bakel en de LEVgroep. Ook de Adviesraad Sociaal Domein is uit onvrede met het standpunt van de wethouder in deze kwestie opgestapt.

De vraag of de overgang van de LEVgroep naar Lumens wel vlekkeloos zal verlopen is een zorgenpunt. Lumens kan niet garanderen dat de Gemertenaren en Bakelnaren er niets van zullen merken, gaf Lumens zelf toe.