Werkzaamheden De Mortel

In De Mortel wordt een verzwaring van het stroomnet gerealiseerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door firma Van der Steen in opdracht van Enexis, voornamelijk in het buitengebied en in het centrum. De komende 5 á 6 weken kan er enige hinder ontstaan voor de weggebruiker. Aanwonenden van het tracé waar wordt gegraven, worden geïnformeerd door de aannemer.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u uitvoerder Van der Steen bereiken via 06-12027979.