Wegwerkzaamheden

 

Van 20 september 20.00 uur tot 23 september 05.00 uur wordt de Rotonde Slenk – Oost Om aan de N272 volledig afgesloten voor verkeer.

Er wordt een omleidingsroute ingesteld. In opdracht van Provincie Noord-Brabant voert Vermeulen Groep onderhoud uit aan het asfalt van diverse provinciale wegen. Eén van deze wegen is de N272. Herstelwerkzaamheden zijn noodzakelijk zodat de weg veilig en bereikbaar blijft.

Let op: de werkzaamheden gaan alleen door als de weersomstandigheden dit toe laten. Heeft u vragen? Bel met Vermeulen Groep, de heer A. Witvliet, 079 220 00 08.

De Vondellaan wordt op 23 en 24 september afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer wordt via de Noord-Om omgeleid.

De werkzaamheden aan het riool in de Vondellaan en de Pastoor Santfoortstraat vorderen gestaag. Op maandag 23 september en dinsdag 24 september wordt het asfalt opnieuw aangebracht. De afgelopen weken hebben verkeerslichten gezorgd voor een veilige doorstroom van het verkeer langs het werk. Om het asfalt veilig aan te kunnen brengen moet de Vondellaan twee dagen worden afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer.

Vanaf woensdag 25 september is de Vondellaan weer normaal begaanbaar in twee richtingen. De Pastoor Santfoortstraat blijft nog wel afgesloten vanaf de Vondellaan.

De kruising Lodderdijk – Doonheide is vanaf 26 september tot eerste week november afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Op donderdag 26 september wordt gestart met werkzaamheden aan de kruising Lodderdijk-Doonheide-Handelseweg-Scheiweg. Deze is dan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. Enkele dagen eerder voert Enexis werkzaamheden rond het fietspad uit. Hierdoor kan ook al overlast ontstaan.

Op 26 september start aannemingsbedrijf Selten in opdracht van de gemeente met het vervangen van de mini-rotonde door een kruising met een inrit naar Doonheide. Fietsers en voetgangers kunnen het werk passeren, echter de afslag naar de Doonheide is afgesloten. Via het Sportpark en de Viool kan de bestemming bereikt worden. Het gemotoriseerde verkeer wordt via de rondwegen omgeleid. Naar verwachting duren de werkzaamheden ongeveer 5 dagen. In de week van 1 november is de nieuwe kruising begaanbaar voor al het verkeer.