Watertakenplan vastgesteld

In december 2018 is het Gemeentelijk Watertakenplan 2019-2023 (GWTP) vastgesteld. In het GWTP zijn o.a. de vervangingen van riolering opgenomen. Daarnaast is er ruimte om de noodzakelijke beschermende maatregelen te nemen tegen het veranderende klimaat. Het college van Gemert-Bakel heeft besloten een totaalbedrag van 313.520 euro beschikbaar te stellen voor drie rioleringsprojecten in 2019 vanuit het Gemeentelijk Watertakenplan 2019-2023.