Wat wil Bakel? Vul nu de enquête in!

Op 28 november vond er in De Zwaan in Bakel weer een informatiebijeenkomst plaats over het
programma “Een levendig centrum in Bakel”. De zes projectgroepen staan aan de vooravond om de projecten weer een slag verder te brengen. Essentieel is dat we de projecten in samenhang blijven zien om het programma tot een goed einde te brengen: een levendig centrum in Bakel waar inwoners kunnen wonen, werken, ontmoeten en ontspannen. Daarvoor is het belangrijk dat we prioriteit geven aan een stedenbouwkundig plan, waarin alle aspecten zoals groen, stedenbouw, beeldkwaliteit, water, verkeer samen komen.
Hoe zie jij een levendig centrum van Bakel in de toekomst? Laat het ons nu weten!
Door het invullen van de enquête ‘Wat wil Bakel?’ krijgen De Stem van Bakel en de gemeente Gemert-Bakel een beeld of de op 28 november 2018 gepresenteerde uitgangspunten van het stedenbouwkundig plan voldoen aan de verwachtingen. Het helpt de gemeenteraad in haar besluitvorming over het centrumplan.
De uitgangspunten van het stedenbouwkundig plan, de presentatie van 28 november en de enquête kunt u vinden op www.destemvanbakel.nl. De enquête kunt u invullen tot en met 6 december 2018.