Wat te doen bij aantreffen aangereden wild

Het gebeurt in de provincie Noord-Brabant bijna 1000 keer per jaar: een aanrijding met een in het wild levend dier. In bijna 600 gevallen is hierbij een ree betrokken, vaak ook een das of een vos en soms een wild zwijn. Ook in onze bosrijke gemeente hebben we regelmatig te maken met dit soort aan aanrijdingen.

Aangereden dier gezien? Meld dit dan bij de politie 0900-8844.

Wat niet bij iedereen bekend is, is dat het vervoeren van in het wild levende dieren (al dan niet dood of gewond) verboden is in de Flora- en Faunawet. Verboden voor iedereen: voor burgers, ambtenaren en zelfs voor medewerkers van de Dierenambulance.

Sinds 1 januari 2014 is de Stichting Afhandeling en Monitoring Fauna aanrijdingen actief.

Volledige informatie vind je op www.fauna-aanrijdingen.nl.