Waardering mantelzorg

Op basis van de door de gemeente vastgestelde uitgangspunten heeft de LEVgroep de waardering voor mantelzorgers vastgesteld. Deze is voor 2019 vastgesteld op 60 euro per mantelzorger in de vorm van een waardebon. De jonge mantelzorgers krijgen een bioscoopbon van 25 euro. Mantelzorgers ontvangen naast een geldelijke waardering ook een uitnodiging voor een ontspannen activiteit in hun dorp/wijk. Per dorp wordt hiervoor maximaal 400 euro (op factuurbasis) beschikbaar gesteld. Mantelzorgers ontvangen naast een bon ook een persoonlijke waardering in de vorm van een kaart.