Waar komen zonnevelden en windmolens in onze gemeente?

De gemeenteraad heeft de afwegingskaders zonnevelden in juli 2020 vastgesteld, waarmee het nu al mogelijk is een aantal zonnevelden te realiseren. Uiteraard onder voorwaarden.

Op maandag 26 oktober organiseert de gemeente een webinar waarin u wordt geïnformeerd over de toekomstige zonnevelden en windmolens die mogelijk op grondgebied van Gemert-Bakel komen. Wij willen heel graag weten wat u van deze zoekgebieden uit de conceptRES vindt. De webinar is op 26 oktober 2020 om 19.30 uur. Wilt u deelnemen? Stuur dan een mail naar gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van webinar zon en wind. Vermeld in de mail uw naam en emailadres. U krijgt dan een link met een uitnodiging retour in uw mail.

In de concept RES zijn de groen en geel gearceerde gebieden opgenomen als zoekgebied voor zonnevelden en/of windmolens (zie afbeelding).

De webinar is op 26 oktober 2020 om 19.30 uur. Wilt u deelnemen? Stuur dan een mail naar gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van webinar zon en wind. Vermeld in de mail uw naam en emailadres. U krijgt dan een link met een uitnodiging retour in uw mail.