Vragen over gunning bouw Huiskamer Bakel

De VVD-fractie en de fractie-Vogels hebben vragen gesteld aan het college van B en W over de gunning van de bouw van de nieuwe Huiskamer van Bakel, de nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa). Het lijkt erop de die bouw mogelijk onderhands wordt gegund aan Novel Bouw, die de eigenaar is van de grond waar de Huiskamer moet komen.

Ook zou Novel Bouw als eerste de kans krijgen om de grond aan te kopen die elders in Bakel vrijkomt na de bouw van de Huiskamer, die van sporthal De Beek en de hal van Musis Sacrum. Beide gebouwen gaan dan plat en dan kunnen er op die plaats huizen worden gebouwd.