Vijf verkeersbesluiten

Voorrangsregeling tweezijdige wegversmalling Gemertseweg

De gemeente Gemert-Bakel is voornemens om diverse verkeersmaatregelen in Bakel te nemen. Het doel van deze maatregelen is het reduceren van de snelheid op een aantal hoofdwegen in Bakel om de verkeersveiligheid te verbeteren. Eén van de maatregelen is een tweezijdige wegversmalling nabij de komgrens op de Gemertseweg. Om de snelheid van het verkeer naar Bakel terug te brengen wordt deze tweezijdige wegversmalling ondersteund met een voorrangsregeling, waarbij het verkeer naar het centrum van Bakel voorrang moet verlenen aan het verkeer afkomstig uit het centrum van Bakel. Voor het instellen van een voorrangsregeling bij deze tweezijdige wegversmalling is op 26 februari 2019 een verkeersbesluit genomen.

Knip noordelijke parallelweg Helmondsestraat

De rijbaan van de Helmondsestraat is smal. Brede voertuigen, waaronder vracht- en landbouwverkeer, hebben moeite om elkaar te passeren. Hierdoor ontstaan incidenteel wachtrijen en komt het voor dat dit verkeer uitwijkt naar de noordelijke parallelweg en hier met hoge snelheid het verkeer op de hoofdrijbaan passeert. Aan deze noordelijke parallelweg zijn woningen gelegen en bovendien maakt fietsverkeer gebruik van de parallelweg. Door het grote snelheidsverschil ontstaat hier een onverantwoorde situatie. Daarom is de gemeente Gemert-Bakel voornemens om een knip aan te brengen halverwege de noordelijke parallelweg. Voor het inrichten van een knip in de noordelijke parallelweg Helmondsestraat is op 26 februari 2019 een verkeersbesluit genomen.

Aanleggen zebrapad en plaatsing bebording op Kapelaanstraat Gemert

Er is een verzoek ingediend tot het verbeteren van de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid van de Kapelaanstraat ter hoogte van de Albert Heijn. Op basis van dit verzoek is namens het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel op 26 februari 2019 een verkeersbesluit genomen om een zebrapad aan te leggen en bijbehorende bebording te plaatsen op de Kapelaanstraat ter hoogte van de huidige oversteekvoorziening.

Inrichten taxistandplaatsen De Stroom – Mariënburg Gemert

Aan De Stroom is de hoofdingang van Kindcentrum Ssbo Petrus Donders gesitueerd, terwijl aan Mariënburg de toegang tot het schoolplein van hetzelfde kindcentrum is gelegen. De leerlingen van het kindcentrum zijn afkomstig uit de regio en worden gebracht en gehaald door taxibussen, waardoor minder autobewegingen benodigd zijn. Om taxibussen de gelegenheid te bieden om leerlingen te brengen en te halen ter hoogte van de hoofdingang en de toegang tot het schoolplein, is een verkeersbesluit genomen om gedurende schoolopening- en sluitingstijden hier een tweetal taxistandplaatsen in te richten. Op basis van dit verzoek is namens het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel op 26 februari 2019 een verkeersbesluit genomen.

 Aanleggen gehandicaptenparkeerplaats Leemrand Gemert

Er is een verzoek ingediend tot het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Leemrand in Gemert. Op basis van dit verzoek is namens het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel op 26 februari 2019 een verkeersbesluit genomen om de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te leggen.

Bezwaar

Als u het met één (of meerdere) van deze besluiten niet eens bent, kunt u daartegen binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant (1 maart 2019) bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel. In het bezwaarschrift laat u weten tegen welk(e) besluit(en) u bezwaar maakt en de redenen waarom u het met dat besluit niet eens bent. Ook vermeldt u de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en u ondertekent de brief met uw handtekening. Als het mogelijk is voegt u een kopie van het besluit waartegen u bezwaar heeft bij uw bezwaarschrift.

In deze periode liggen de bijbehorende stukken ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? Denk aan het maken van een afspraak.