Verruiming aantal gelovigen tijdens vieringen

U heeft het natuurlijk al vernomen: de genomen maatregelen rond het Covid-19 virus
worden door de Nederlandse overheid op dit moment licht versoepeld en daar reageren
de Nederlandse bisschoppen ook op.
Dit betekent dat wij voor onze 7 kerken de volgende maximale aantallen gaan hanteren:
Gemert 130

De Mortel 37

Bakel 30

Milheeze 35
De Rips 40

Handel 40
Elsendorp 35

Vanwege publicatie zullen we deze aantallen met ingang van het weekend van
8 en 9 mei a.s. hanteren. Ook treft u dit bericht aan op onze
website: www.heiligewillibrordus.nl