Verkiezingen Europees Parlement

Op donderdag 23 mei 2019 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. De gemeente Gemert-Bakel meldt dat de inwoners binnenkort de stempas voor deze verkiezing ontvangen. Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Laarbeek woont en ook een stempas heeft ontvangen.