Verkeersbesluit

Verkeersbesluit tijdelijke maatregelen hoofdwegen Gemert

Om het gebruik van de hoofdwegen in Gemert minder aantrekkelijk te maken voor het verkeer, neemt de gemeente Gemert-Bakel de volgende (tijdelijke) verkeersmaatregelen:

  • Twee dubbele wegversmallingen op de Boekelseweg.
  • Een wegversmalling op de Vondellaan.
  • Een wegversmalling op de Komweg met een voorrangsregeling, waarbij het verkeer richting het westen (Gemert-uit) voorrang heeft ten opzichte van het verkeer richting het oosten (Gemert-in).
  • Twee keer een wegversmalling in de St. Annastraat in combinatie met een parkeerverbod om voldoende uitzicht en overzicht op de wegversmalling te houden.

Voor het inrichten van de wegversmallingen, het instellen van een voorrangsregeling bij de wegversmalling Komweg en voor instellen van een parkeerverbod bij de wegversmallingen St. Annastraat is op 22 januari 2019 een verkeersbesluit genomen.

Bezwaar

Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u daartegen binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant (22 januari 2019) bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel. Het adres is: Postbus 10.000, 5420 DA Gemert. In het bezwaarschrift laat u weten tegen welk(e) besluit(en) u bezwaar maakt en de redenen waarom u het met dat besluit niet eens bent. Ook vermeldt u de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en u ondertekent de brief met uw handtekening. Als het mogelijk is voegt u een kopie van het besluit waartegen u bezwaar heeft bij uw bezwaarschrift.

In deze periode liggen de bijbehorende stukken ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? Dit kan als u hiervoor een afspraak maakt. Op www.gemert-bakel.nl maakt u een afspraak op een moment dat het u uitkomt. Beschikt u niet over internet, dan kunt u ons ook bellen.