Verhaal Lokaal over de textielindustrie in Gemert

Wie gaat er mee verhalen weven over het Gemerts textielverleden?
Bibliotheek De Lage Beemden en heemkundekring De Kommanderij Gemert
verwelkomen je graag aan hun verhalentafel tijdens de Maand van de
Geschiedenis.

Het thema van de Maand van de Geschiedenis is dit jaar ‘Aan het werk’.
De bijeenkomst ‘Textielarbeid’ sluit uitstekend aan bij dit thema. Begin
twintigste eeuw waren er in Gemert naast drie textielfabrieken meer dan
honderd thuiswevers actief. In een tiental cafés hadden Severusgezelschappen
hun thuisbasis. Severus is de patroon van de wevers. In het kasteel van Gemert
werd in 1837 de schietspoel geïntroduceerd als innovatie in de Brabantse weverij.

Deze bijeenkomst met het thema ‘Textielarbeid’ wordt gehouden op woensdag
27 oktober van 14.00 tot 16.00 uur in het Boerenbondsmuseum aan de Pandelaar
106 in Gemert. Aanmelden hiervoor kan via www.bibliotheeklagebeemden.nl