Vergunningen

Vergunningen

Wilt u stukken inzien? Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus vragen wij u contact met ons op te nemen. Wij sturen u de stukken dan per mail toe. Heeft u vragen over een plan? Dan geven wij telefonisch een toelichting. Een bezwaarschrift indienen doet u ook online. Ga naar onze website en zoek op ‘bezwaarschrift’. Mocht u echt geen gelegenheid hebben om de stukken digitaal te bekijken, dan kunt een afspraak maken om deze in het gemeentehuis in te zien.  

___________________________________________________________________

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Bakel:

 • bouwen van een twee onder een kap woning, Boothuizen ong. (29397-2021) activiteit bouwen ingekomen 16 april 2021

 • bouwen van een twee onder een kap woning, Boothuizen ong. (29399-2021) activiteit bouwen ingekomen 16 april 2021

 • realiseren van een geïsoleerde dak, aanbouw overdekt terras en herbouwen van bijgebouw, Heidveld 4 (29464-2021) activiteit bouwen ingekomen 17 april 2021

 • renoveren van een woning en plaatsen van een overkapping, Hollevoort 1a (29891-2021) activiteiten bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 19 april 2021

 • realiseren van een zwembad, Neerstraat 11b (29752-2021) activiteit bouwen ingekomen 19 april 2021

De Mortel:

 • vervangen van de dak, Oude-Molenweg 31(29454-2021) activiteit bouwen ingekomen 16 april 2021

 • realiseren en exploiteren van een verticaal gesloten bodemenergiesysteem, Renseweg 33 (29745-2021) activiteit aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen ingekomen 19 april 2021

 • bouwen van een opbouw op de garage, Koolhof 63 (29146-2021) activiteit bouwen ingekomen 15 april 2021

Elsendorp:

 • verbouwen van de carport, St.-Janstraat 29 (28403-2021) activiteit bouwen ingekomen 13 april 2021

Gemert:

 • uitbreiden van een loods, Weerijs 18 (28722-2021) activiteit bouwen ingekomen 14 april 2021

 • plaatsen van dakkapel, Cortenbachstraat 17 (28238-2021) activiteit bouwen ingekomen 13 april 2021

Handel:

 • legaliseren van een chalet, Haveltweg 59 (29263-2021) activiteit bouwen ingekomen 16 april 2021

Milheeze:

 • vervangen van bijgebouw, Peeldijk 2 (28349-2021) activiteit bouwen ingekomen 13 april 2021

 • plaatsen van een luchtwasser, Steenoven 1 (28681-2021) activiteiten bouwen en milieu ingekomen 14 april 2021

 • plaatsen van zonnepanelen, Klef 4 (28427-2021) activiteit bouwen ingekomen 13 april 2021

De aanvragen hebben betrekking op vergunningplichtige activiteiten, maar in dit stadium kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas als de vergunning is verleend.

___________________________________________________________________

Geweigerde omgevingsvergunning

Gemert:

 • plaatsen van zes tijdelijke units voor begeleid wonen ten behoeve van zorg als nevenactiviteit bij het agrarisch bedrijf, Pandelaarse Kampen 23 (57304-2020) activiteiten bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening verzenddatum 22 april 2021

___________________________________________________________________

Verleende omgevingsvergunningen

Bakel:

 • bouwen van een woning met bijgebouw, Hilakker 31 (21555-2021) activiteit bouwen verzenddatum 20 april 2021

 • realiseren van een berging, Molenweg 10 (27455-2021) activiteit bouwen verzenddatum 20 april 2021

Gemert:

 • plaatsen van een dakopbouw, Mgr. Den Dubbeldenstraat 15 (10457-2021) activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 19 april 2021

 • verbouwen van een woning, Prins Hendriklaan 2 (25695-2021) activiteit bouwen verzenddatum 19 april 2021

 • plaatsen van een tijdelijke woonunit, Paashoefsedijk 28 (19201-2021) activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 20 april 2021

 • oprichten van een bedrijfspand, IJzerzijp 2 (21584-2021) activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 20 april 2021

 • verbouwen van de begane grond, Julianastraat 2 (23140-2021) activiteit bouwen verzenddatum 22 april 2021

Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Indienen bezwaarschrift

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de vergunde activiteit wordt stopgezet.

Indien er sprake van spoed is, gelet op de betrokken belangen, kunt u nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd. Digitaal een bezwaarschrift indienen? Dat kan via onze website. Typ ‘bezwaarschrift’ in het zoekveld.

___________________________________________________________________

Milieumeldingen

De volgende bedrijven hebben zich gemeld, omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:

Gemert:

 • plaatsen van kluizen voor gevaarlijke stoffen, Lodderdijk 9 (22956-2021) verzenddatum 20 april 2021

De bovengenoemde meldingen liggen zes weken ter inzage na datum publicatie. Tegen deze meldingen kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

___________________________________________________________________

Adres rechtbank:

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch