Vergunningen

Aanvragen, vergunningen en meldingen liggen ter inzage in het gemeentehuis. Wilt u stukken inzien? Dit kan als u een afspraak maakt. Digitaal een bezwaarschrift indienen? Dat kan ook via onze website. Typ ‘bezwaarschrift’ in het zoekveld.
___________________________________________________________________
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Bakel:
– bouwen 4 seniorenwoningen, Auerschootseweg 36 (54186-2019) activiteit bouwen ingekomen 2 juli 2019
– wijzigingen op reeds eerder verleende vergunning, Geneneind 1a (58021-2019) activiteit bouwen ingekomen 15 juli 2019
– wijzigingen op reeds eerder verleende vergunning, Geneneind 1 (58011-2019) activiteit bouwen ingekomen 15 juli 2019

De Rips:
– plaatsen zonnepanelen, Blaarpeelweg 18f (60343-2019) activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en milieuneutraal veranderen ingekomen 24 juli 2019
– nieuwbouw bedrijfsgebouw, Burgemeester van de Wildenberglaan 48 (59405-2019) activiteit bouwen ingekomen 19 juli 2019
– nieuwbouw bedrijfsloods, Burgemeester van de Wildenberglaan 50 (59408-2019) activiteit bouwen ingekomen 19 juli 2019
– bouwen van vier woningen, op kavels tussen de Bellemakersstraat en Meester Hertsigstraat (59183-2019) activiteit bouwen ingekomen 18 juli 2019

Elsendorp:
– nieuwbouw woning met bijgebouw, Den Heikop ong. (59400-2019) activiteit bouwen ingekomen 19 juli 2019
– wijzigen bedrijf, Gerele Peel 16 (58774-2019) activiteit milieu neutrale wijziging ingekomen 17 juli 2019

De aanvragen hebben betrekking op vergunningplichtige activiteiten, maar in dit stadium kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas als de vergunning is verleend.
___________________________________________________________________
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Bakel:
– oprichten van een voerkeuken en 3 sleufsilo’s, verbreden van 2 bestaande sleufsilo’s en verkleinen opslagloods, Kivitsbraak 1 (37500-2019) activiteit bouwen verzenddatum 1 augustus 2019

Gemert:
– realiseren dakopbouw, Prelaat van Dinterstraat 73 (44394-2019) activiteit bouwen verzenddatum 29 juli 2019
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen

Bakel:
– oprichten van een carport, Willemstraat 46 (37330-2019) activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 29 juli 2019
– verbouwen van de woning, Paardenmarkt 24 (56315-2019) activiteit bouwen verzenddatum 29 juli 2019
– wijzigen van de kozijnen, Paardenmarkt 24 (57145-2019) activiteit bouwen verzenddatum 29 juli 2019
– vergroten van een carport, Groenveld 11 (44980-2019) activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 25 juli 2019
– plaatsen van twee toegangspoorten, Grotel 7 (29250-2019) activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 1 augustus 2019

Elsendorp:
– oprichten van een woning, Herman van der Asdonkstraat 20 (44959- 2019) activiteit bouwen verzenddatum 29 juli 2019
– oprichten van een woning, Herman van der Asdonkstraat 18 (44974- 2019) activiteit bouwen verzenddatum 29 juli 2019
– oprichten van een woonboerderij met bijgebouw en zwembad, Den Heikop 10 (31154-2019) activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 29 juli 2019

Gemert:
– bouwen van een woonhuis, Pandelaarse Kampen 17 (45799-2019) activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 29 juli 2019
– uitbreiden van de woning, Elzent 25 (55681-2019) activiteit bouwen verzenddatum 29 juli 2019
– wijzigingen op de verleende vergunning voor het oprichten van een woonhuis, Heuvel 35 (47807-2019) activiteit bouwen verzenddatum 27 juli 2019
– wijzigingen op de verleende vergunning voor het oprichten van een woonhuis, Heuvel 37 (47805-2019) activiteit bouwen verzenddatum 25 juli 2019
– verbouwen van een woning, Prins Bernhardlaan 24 (53391-2019) activiteit bouwen verzenddatum 1 augustus 2019
– vellen van 4 bomen, Handelseweg – Doonheide (51279-2019) activiteit kappen verzenddatum 1 augustus 2019

Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Indienen bezwaarschrift
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de vergunde activiteit wordt
stopgezet. Indien er sprake van spoed is, gelet op de betrokken belangen, kunt u nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd. Digitaal een bezwaarschrift indienen? Dat kan via onze website. Typ ‘bezwaarschrift’ in het zoekveld.
___________________________________________________________________
Adres rechtbank:
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch