Vergunningen

Wilt u stukken inzien? Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus vragen wij u contact met ons op te nemen. Wij sturen u de stukken dan per mail toe. Heeft u vragen over een plan? Dan geven wij telefonisch een toelichting. Een bezwaarschrift indienen doet u ook online. Ga naar onze website en zoek op ‘bezwaarschrift’. Mocht u echt geen gelegenheid hebben om de stukken digitaal te bekijken, dan kunt een afspraak maken om deze in het gemeentehuis in te zien.  

___________________________________________________________________

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Bakel:

 • bestaande deuren verplaatsen voor opslag, Wilhelminastraat 18 (61188-2020) activiteit bouwen ingekomen 24 augustus 2020

 • verbouwen van een woonhuis, Viltstraat 5 (62042-2020) activiteit bouwen ingekomen 26 augustus 2020

 • plaatsen van een dakkapel op garage, Speelweide 2 (62752-2020) activiteit bouwen ingekomen 27 augustus 2020

De Mortel:

 • nieuwbouw loods en verplaatsen overkapping, Bakelseweg 9 (62348-2020) activiteit bouwen ingekomen 26 augustus 2020

Gemert:

 • vergroten van een woning, Wijst 34 (60977-2020) activiteit bouwen ingekomen 20 augustus 2020

Milheeze:

 • kappen van een boom, Klooster 1 (60941-2020) activiteit kappen ingekomen 20 augustus 2020

De aanvragen hebben betrekking op vergunningplichtige activiteiten, maar in dit stadium kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas als de vergunning is verleend.

___________________________________________________________________

Verleende omgevingsvergunningen

De Mortel:

 • oprichten van een woonhuis met overkapping, Tereyken 26 (87966-2019) activiteit bouwen verzenddatum 31 augustus 2020

 • vellen van 3 Amerikaanse eiken, Nachtegaallaan ong. en Hertenbosscheweg ong. (53312-2020) activiteit kappen verzenddatum 1 september 2020

De Rips:

 • bouwen van vier woningen met carport, Meester Hertsigstraat 7d, 7e, 7f en 7g (51712-2020) activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 1 september 2020

Gemert:

 • plaatsen van een nieuwe voor- en achtergevel, Witte Brug 11 (55399-2020) activiteit bouwen verzenddatum 31 augustus 2020

 • verbouwen van een woning, Diederikstraat 11 (55175-2020) activiteit bouwen verzenddatum 31 augustus 2020

 • verbouwen van een bedrijfsruimte, Groeskuilen 118 (49506-2020) activiteit bouwen verzenddatum 1 september 2020

Handel:

 • vellen van 5 Amerikaanse eiken, O.-L.-Vrouwestraat 69 (43697-2020) activiteit kappen verzenddatum 31 augustus 2020

Milheeze:

 • uitbreiding van een bijgebouw, Bocht 7 (56531-2020) activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 31 augustus 2020

 • afwijken van de gebruiksregels van de zorgboerderij, Bankert 5 (42351-2020) activiteit afwijken bestemmingsplan verzenddatum 1 september 2020

Gehele gemeente:

 • plaatsen en vervangen van stuwen en duikers, op het perceel, kadastraal bekend gemeente Gemert sectie C nummer(s) 4009 en gemeente Bakel-Milheeze sectie U 168 en 665 (41998-2020) activiteit aanleggen verzenddatum 1 september 2020

Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Indienen bezwaarschrift

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de vergunde activiteit wordt stopgezet.

Indien er sprake van spoed is, gelet op de betrokken belangen, kunt u nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd. Digitaal een bezwaarschrift indienen? Dat kan via onze website. Typ ‘bezwaarschrift’ in het zoekveld.

___________________________________________________________________

Adres rechtbank:

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch