Vergadering Commissie Ruimte en Mobiliteit live

Op woensdag 26 januari zendt Omroep Centraal de commissievergadering Commissie Ruimte en Mobiliteit (Incl. Volkshuisvesting en Openbaar Beheer) live uit. De vergadering begint om 20.00 uur. Live meekijken kan via de website van Omroep Centraal, Ziggo (326) of KPN (1309).

Behandeld wordt o.a.: Termijnplanning, BP partiële herziening Stedelijke gebieden, oktober 2021 (o.a. betreffende Oude Rips, Groeskuilenstraat, B. vd Wildenberglaan, Pred. Swildensstraat, Sprenkstraat – Hemelstraat), BP Buitengebied herziening januari 2021, plan Hollevoort.