Vergadering Commissie Financiën en Bestuur live

Op dinsdag 25 januari zendt Omroep Centraal de commissievergadering Commissie Financiën en Bestuur live uit. De vergadering begint om 20.00 uur. Live meekijken kan via de website van Omroep Centraal, Ziggo (326) of KPN (1309).

Behandeld wordt o.a.: de toegankelijkheid toiletten, Instellen Jongerenraad Gemert-Bakel, Nota grondprijzen 2022, Visie detailhandel, Kadernota 2023 BSOB, 1e Herziening exploitatieplan Wolfsveld.