Uitzonderingsposities woningbouw Gemert-Bakel

Het college van B&W vindt dat nieuwe woningbouwplannen met een strategisch belang voor Gemert-Bakel alsnog aan het gemeentelijke bouwprogramma toegevoegd moeten kunnen worden. Voor initiatieven van woningcorporatie Goed Wonen, ontwikkelplannen op gronden van de gemeente en herbestemming van cultuurhistorische gebouwen wil het gemeentebestuur ook een uitzonderingspositie creƫren. De provincie Noord-Brabant verwacht dat er in de periode 2017-2027 1200 woningen en tussen 2027 en 2040 nog 575 woningen extra nodig zijn in Gemert-Bakel om in de lokale behoefte te kunnen voorzien.