Uitzending commissievergaderingen

Uitzending commissievergadering Financiën en Bestuur

Op dinsdag 22 juni zendt Omroep Centraal de vergadering van de Commissie Financiën en Bestuur live uit. De vergadering begint om 20.00 uur.

Onder andere wordt behandeld de termijnplanning van de commissie, de jaarrekening 2020 inclusief de presentatie van de accountant, bouwgrondexploitatie, de ontwerpbegroting Blink en de herbestemming van het kasteel.

 

Uitzending commissievergadering Ruimte en Mobiliteit

Op woensdag 23 juni zendt Omroep Centraal de vergadering van de Commissie Ruimte en Mobiliteit live uit. De vergadering begint om 20.00 uur.

Onder andere wordt besproken de stand zaken van woningbouwprojecten, zonnevelden, het haalbaarheidsonderzoek centrumplan Milheeze, de uitbreiding van de Bakelse plassen en de herontwikkeling van Fitland.

 

Uitzending commissievergadering Sociaal Domein, Sport en Onderwijs

Op donderdag 24 juni zendt Omroep Centraal de vergadering van de Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs live uit. De vergadering begint om 20.00 uur.

Onder andere wordt besproken de zienswijze op de ontwerpbegroting Senzer.