Uitnodiging oprichting Alzheimercafé Gemert-Bakel

Initiatiefnemers uit Gemert-Bakel organiseren een informatiebijeenkomst over de oprichting van een Alzheimercafé voor Gemert-Bakel en Laarbeek, een maandelijks terugkerende avond voor mensen met dementie, mantelzorgers, professionals en vrijwilligers. Graag vooraf aanmelden.
Dinsdag 27 februari 19.30 uur; inloop vanaf 19.00 uur.
Locatie: Dín Drietip, Nieuwe Biezen 13, Gemert
Info: theosaalmink@dedorpsondersteuners-gemertbakel.nl, 06-10878587
dorpsondersteuner-bakel.wilma@hotmail.com, 06-37450560
theovanderhorst@dedorpsondersteuners-gemertbakel.nl, 06-81575431