Uitgifte bouwkavels 2e fase plan Leijgraafhof De Mortel

Op 11 februari 2019 vond er in De Mortel een bijeenkomst plaats over bouwplannen in De Mortel. Voor plan Leijgraafhof is afgesproken dat er een vervolgafspraak zou komen.

De vervolgbijeenkomst is om de kavelindeling toe te lichten, extra uitleg te geven over de gereedschapskist (bouwstijl voor de woningen) en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Op het einde van deze vervolgbijeenkomst worden de bouwkavels ook daadwerkelijk uitgeven. Afhankelijk van de behoefte kunnen de bouwkavels onderling verdeeld worden of wordt er geloot.

 

Heeft u interesse in een bouwkavel in plan Leijgraafhof? Kom dan naar de bijeenkomst op 18 maart om 18.30u in het gemeentehuis in Gemert. Kunt u de 18e niet aanwezig zijn, maar heeft u wel interesse? Zorg dan voor een vertegenwoordiger (met getekende volmacht). Zijn er nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente via gemeente@gemert-bakel.nl of (0492) 378 500.