Tweede editie HockeyLoverz

Op vrijdag 15 maart 2019 heeft de burgemeester Veen een concept evenementenvergunning voor het organiseren van het evenement HockeyLoverz verleend. HockeyLoverz is een (internationaal) evenement voor leden van hockeyteams. In twee weekenden sluiten maximaal 6000 jongeren per weekend op een feestelijke manier het hockeyseizoen af.

 

Waar en wanneer

Het evenement HockeyLoverz vindt plaats in en rondom Uitgaanscentrum Time Out in Gemert:

  • Weekend 1: vrijdag 5 tot en met zondag 7 juli 2019
  • Weekend 2: vrijdag 12 tot en met zondag 14 juli 2019.

 

Zienswijze

De conceptvergunning ligt met ingang van 15 maart 2019 zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Gedurende de termijn dat de conceptvergunning ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden hun zienswijze overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:15 Awb, schriftelijk of mondeling, naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Wilt u mondeling een zienswijze inbrengen? Maak dan een afspraak.