Thuis in Gemert-Bakel

Statushouders zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning. Ze mogen in Nederland blijven en maken deel uit van onze samenleving. De gemeente helpt statushouders met een verplicht inburgeringsprogramma. Zodat nieuwe Nederlanders zich thuis voelen en een echte kans hebben om mee te doen in onze maatschappij.

Door het ondertekenen van het PVT-certificaat verklaren de statushouders dat ze de Nederlandse spelregels respecteren en dat ze een actieve bijdrage willen leveren aan onze samenleving.