Stimuleringsregeling Landschap

Agrariërs en particuliere grondeigenaren kunnen vanaf 11 maart gebruik maken van de Stimuleringsregeling Landschap (STILA) voor behoud en verbetering van het Brabantse landschap op agrarische gronden. Elke euro die een gemeente of waterschap beschikbaar stelt, wordt door de provincie verdubbeld.

Met het beschikbare budget kunnen bijdragen worden verstrekt aan particuliere grondeigenaren voor aanleg en beheer van landschapselementen, bloemrijke randen en wandelpaden. In de regeling zijn elementen toegevoegd, bijvoorbeeld elementen die kunnen bijdragen aan waterberging.

Waterschap Aa en Maas stelt deze subsidie, samen met de andere Brabantse waterschappen, de provincie en veel gemeenten in Noord-Brabant onder bepaalde voorwaarden beschikbaar. Het waterschap stimuleert initiatieven die bijdragen aan het vasthouden en/of bergen van water en zorgen voor schoon water, zodat er verschillende soorten planten en dieren kunnen leven.