Resultaten enquête aardgasvrij wonen

Eind november riepen we inwoners op om onze enquête over aardgasvrij wonen in te vullen. Op deze manier krijgt de gemeente een beeld van de voorkeuren die leven. 104 inwoners vulden de enquête in. Het uitgebreide resultaat lees je op onze website.

Hoofdlijn uitkomsten

Bijna alle respondenten (102) hebben zelf al voorzieningen getroffen die het gebruik van aardgas verlagen. Dubbel glas, het isoleren van buitenmuren en dak en zonnepanelen behoren tot de top 3. Van alle respondenten hebben 7 inwoners een warmtepomp geïnstalleerd. 75% wil meewerken aan een alternatief voor aardgas als er geen structureel hogere maandlasten zijn.

Qua tempo om van het aardgas af te gaan, geeft bijna de helft (49%) aan dat we als gemeente geen koploper hoeven te zijn. 38% is voor een geleidelijk tempo: tot 2050 wijk voor wijk aanpakken. Ongeveer 17% wil helemaal niet van het aardgas af.

Het merendeel van de respondenten geeft aan via de gemeentepagina in de lokale krant informatie te willen ontvangen over de Transitievisie Warmte waar de gemeente aan werkt. In dit plan staat hoe we voor 2050, in fases en per wijk, aardgasvrije woningen gaan realiseren. Een nieuwsbrief en de gemeentelijke website zijn daarnaast veelgenoemde communicatiemiddelen.

Benieuwd naar alle resultaten?

Kijk dan op www.gemert-bakel.nl/duurzaamheid (kopje Gemert-Bakel aardgasvrij). Hier vind je ook onze reactie op vragen en opmerkingen die uit de enquête naar voren zijn gekomen.

Bijeenkomst begin 2021

Begin november organiseerde de gemeente een Webinar over dit thema. Via bovengenoemde website kun je dit Webinar terugkijken. Begin 2021 volgt een tweede bijeenkomst. Daarin informeren we inwoners over het vervolgproces.

Meer informatie

Heb je de enquête niet ingevuld, maar heb je toch nog een vraag over dit thema of wil je op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen, stuur dan een e-mail naar gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van aardgasvrij wonen.