Raadsvergadering 4 juli 2019 (video)

Raadsvergadering – 4 juli 2019
Integraal videoverslag van de raadsvergadering van donderdag 4 juli 2019

Agendapunten

1 Mogelijkheid tot inspreken
2 Opening en vaststellen van de agenda
3 Vragenrecht raadsleden
4 Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 22-5-2019
5 Ingekomen stukken
5.a Mededelingen
5.b Postlijst
5.c Lijst met toezeggingen

HAMERSTUKKEN

6 Voorstel tot benoemen plv voorzitter commissie Ruimte en Mobiliteit (Hamerstuk / griffie)
7 Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) (Hamerstuk / portefeuillehouder De Ruiter)
8 Zienswijze m.b.t. ontwerpbegroting ODZOB 2020 (Hamerstuk / portefeuillehouder Van Extel- Van Katwijk)
9 Tussen-Evaluatie biblotheek (Hamerstuk / portefeuillehouder Steeghs)

Punt 10 t/m 12 vervallen

13 Toekomst zwembad Gemert (Bespreekstuk / portefeuillehouder Van Dijk)

14 Begrotingsnota 2020 en Verantwoording 2018 – 1e deel 2019 (Bespreekstuk / portefeuillehouder De Ruiter)
14.a Kennisnemen van de bouwgrondexploitatie
14.b Vaststellen Jaarrekening 2018
14.c Vaststellen begrotingswijziging n.a.v. 2e financiƫle rapportage 2019
14.d Kadernota begrotingsvoorstellen 2020

Raad Gemert Bakel 2019 07 04 Punt 01 Inspreekrecht Dhr Peeters Waterstroom Raad Gemert Bakel 2019 07 04 Punt 02 Opening en vaststellen agenda Raad Gemert Bakel 2019 07 04 Punt 03 Vragenrecht Raad Gemert Bakel 2019 07 04 Punt 04 Vaststellen besluitenlijst Raad Gemert Bakel 2019 07 04 Punt 05 Ingekomen stukken Gemert Bakel 2019 07 04 Punt 06 Hamerstukken Raad Gemert Bakel 2019 07 04 Punt 13a Toekomst Zwembad 1e termijn CDA Raad Gemert Bakel 2019 07 04 Punt 13b Toekomst Zwembad 1e termijn VVD Raad Gemert Bakel 2019 07 04 Punt 13c Toekomst Zwembad 1e termijn SP Raad Gemert Bakel 2019 07 04 Punt 13d Toekomst Zwembad 1e termijn DP Raad Gemert Bakel 2019 07 04 Punt 13e Toekomst Zwembad 1e termijn LR D66 Raad Gemert Bakel 2019 07 04 Punt 13e Toekomst Zwembad 1e termijn reactie College Raad Gemert Bakel 2019 07 04 Punt 13 Toekomst Zwembad 2e term 1 CDA Raad Gemert Bakel 2019 07 04 Punt 13 Toekomst Zwembad 2e term 2 VVD Raad Gemert Bakel 2019 07 04 Punt 13 Toekomst Zwembad 2e term 3 SP Raad Gemert Bakel 2019 07 04 Punt 13 Toekomst Zwembad 2e term 4 DP Raad Gemert Bakel 2019 07 04 Punt 13 Toekomst Zwembad 2e term 5 LR D66 Raad Gemert Bakel 2019 07 04 Punt 13 Toekomst Zwembad 2e term 6 college Raad Gemert Bakel 2019 07 04 Punt 13 Toekomst Zwembad Stemming Raad Gemert Bakel 2019 07 04 Punt 14 a afspraak doorgaan vergadering Raad Gemert Bakel 2019 07 04 Punt 14 Begrotingsnota 1e term CDA Raad Gemert Bakel 2019 07 04 Punt 14 Begrotingsnota 1e term DP Raad Gemert Bakel 2019 07 04 Punt 14 Begrotingsnota 1e term LR D66 Raad Gemert Bakel 2019 07 04 Punt 14 Begrotingsnota 1e term SP Raad Gemert Bakel 2019 07 04 Punt 14 Begrotingsnota 1e term VVD Raad Gemert Bakel 2019 07 04 Punt 14 Begrotingsnota reactie college Raad Gemert Bakel 2019 07 04 Punt 14 Begrotingsnota 2e termijn en Stemming Raad Gemert Bakel 2019 07 04 Punt 15 Sluiting