Raadsvergadering 7 november 2019

Op 7 november vond in de raadszaal van het gemeentehuis de begrotingsvergadering plaats

Eerste gedeelte voor de pauze :

Deel 2 :

 

Raadsvergadering – 7 november 2019
Locatie: Raadzaal
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen

0:00 Mogelijkheid tot inspreken
1:20 Opening en vaststellen van de agenda
1:40 Vragenrecht raadsleden
2:11 Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 26-9-2019 / 1-10-2019
2:20 Ingekomen stukken
2:25 Mededelingen
3:33 Postlijst
3:38 Lijst met toezeggingen
3:45 Diverse benoemingen:
3:48 Benoemen raadslid Vroomans als lid integriteitsplatform (Hamerstuk / gemeenteraad)
4:00 Benoemen commissieleden VVD (Hamerstuk / gemeenteraad)
4:20 In exploitatie nemen van 2 bouwgrondcomplexen / Paterslaan De Rips en De Berken Milheeze (Hamerstuk / De Ruiter)
4:30 Armoedeonderzoek Gezamenlijke Rekenkamercommissie (Hamerstuk / Rekenkamercommissie )
4:35 Beleidsplan armoede (Hamerstuk / Steeghs)
4:45 Beleidsplan schuldhulpverlening (Hamerstuk / Steeghs)
5:00 Begroting 2020
Deel 2 vervolg begroting en sluiting