Raadsvergadering 12 december 2019

Raadsvergadering – 12 december 2019
Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen

1 Mogelijkheid tot inspreken
2 Opening en vaststellen van de agenda
3 Vragenrecht raadsleden
4 Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 1-10-2019 en 7-11-2019
5 Ingekomen stukken
5.a Mededelingen
5.b Postlijst
5.c Lijst met toezeggingen
6 4e financiële rapportage (Hamerstuk / De Ruiter)
7 2e actualisatie bouwgrond exploitatie 2019 (Hamerstuk / De Ruiter)
8 MRE werkprogramma en begrotingswijziging 2020 (Hamerstuk / De Ruiter)
9 Aansluiten bij de werkgeversvereniging diverse Gemeenschappelijk regelingen in het kader van de WNRA (Hamerstuk – Van Veen)
10 Actualiseren monumentenverordening (Hamerstuk / Van Extel- Van Katwijk)
11 Vaststellen plan openbare verlichting (Hamerstuk / Van Extel- Van Katwijk)
12 Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen (Hamerstuk / Steeghs)
13 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 (Hamerstuk / Steegs)
14 Grondprijzen 2020 (Bespreekstuk / De Ruiter)
15 Vaststellen belasting- en legesverordeningen (Bespreekstuk / De Ruiter)
16 Motie evenemententerrein
17 Sluiting