Raadscommissies

Deze week staan de vergaderingen van de raadscommissies weer op het programma. Vanwege het coronavirus is er geen publieke tribune. Verzoeken om in te spreken worden wel in behandeling genomen. Kijk live mee via de website van Omroep Centraal, Ziggo (kanaal 326) of KPN (kanaal 309).

Dinsdag 30 maart (19.00 uur)

Financiën & Bestuur

Voorbereiden besluitvorming

– 1e financiële rapportage 2021

– MFA Bakel

– Motie WOZ-bezwaarschriften NCNP kosten gemeenschap veel geld

Woensdag 31 maart (20.00 uur)

Ruimte & Mobiliteit

Informatief

– Presentatie stand van zaken woningbouwprojecten

Voorbereiden besluitvorming

– Koersdocument omgevingsvisie

– Opstellen handleiding boerderijsplitsing

Overleg

– Kaders ontwikkelingsmogelijkheden voormalige nertsbedrijven

– Huisvesting expats, Rooije Asch

Donderdag 1 april (19.30 uur)

Sociaal Domein, Sport en Onderwijs

Voorbereiden besluitvorming

GGD Kadernota

Kredietaanvraag renovatie 2 kunstgras hockeyvelden

Agenda’s en bijlagen

De volledige agenda en bijlagen staan op onze website. Ga via Bestuur & organisatie / Gemeenteraad / Raadsstukken naar Agenda en vergaderstukken raadsvergadering en raadscommissies. Dan kom je uit op een nieuwe pagina. Klik vervolgens op de commissie die je wil zien.