Raadsbesluiten

De gemeenteraad heeft de volgende verordeningen vastgesteld:

  • Verordening Onroerendzaakbelastingen Gemert-Bakel 2021 (volgnummer: 2020, 334009)

  • Verordening Toeristenbelasting Gemert-Bakel 2021 (volgnummer: 2020, 334025)

  • Verordening Hondenbelasting Gemert-Bakel 2021 (volgnummer: 2020, 334013)

  • Verordening Reclamebelasting Gemert-Bakel 2021 (volgnummer: 2020, 333961)

  • Verordening Rioolheffing Gemert-Bakel 2021 (volgnummer: 2020, 333969)

  • Verordening Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Gemert-Bakel 2021 (volgnummer: 2020, 333943)

  • Legesverordening 2021 incl. tarieventabel en ROEB-lijst (volgnummer: 2020, 333952)

  • Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Gemert-Bakel 2020 (volgnummer: 2020, 335425)

De verordeningen zijn op 16 en 17 december 2020 bekendgemaakt op www.officielebekendmakingen.nl. Deze kunt u snel terugvinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Vul het volgnummer van de verordening als zoekterm in.

Gemert, 22 december 2020