Raadsvergadering 31 januari 2019 (video)

  • 1.Mogelijkheid tot inspreken
  • 2.Opening en vaststellen van de agenda
  • 3.Mondelinge vragen raadsleden
  • 4.Vaststellen verslag en besluitenlijst van de openbare gemeenteraadsvergadering d.d 13-12-2018
  • 5.Ingekomen stukken
  • 5.a.Mededelingen, 5.b.Postlijst
  • 5.cLijst met toezeggingen
  • Hamerstukken
  • 6. Vaststellen definitieve verordening OZB met herziene tarieven (Weth De Ruiter)

Bespreekstukken
7. Vaststellen krediet renovatie atletiekbaan Gemertse Atletiek Club (Weth van Dijk)
8. Vaststellen krediet herontwikkeling Bakel (Weth van Dijk)
9.Vaststellen bestemmingsplan Hilakker 10 en 10a (Weth van Extel- van Katwijk)
10.Vaststellen bestemmingsplan Stedelijk Gebied Gemert-Bakel, oktober 2018 (Weth van Extel- van Katwijk)
11. Motie Leijgraaf

 

Punt 02 Opening en vaststellen van de agenda Punt 03a Vragenrecht Vogels MFA De Sprank Punt 03b Vragenrecht Vogels Volkstuinen Punt 03c Vragenrecht Kessel Mantelzorgwoningen Punt 04-5 Vaststellen verslag 13-12-2018 Punt 06 Hamerstukken Punt 07 Atletiekbaan Punt 08 Vaststellen krediet herontwikkeling Bakel Punt 09 Vaststellen bestemmingsplan Hilakker 10 en 10a Punt 10 Vaststellen bestemmingsplan Stedelijk Gebied Punt 11 Motie Leijgraa