Publicatie ervaringen met WMO

College van B&W neemt kennis van de resultaten WMO-cliëntervaringsonderzoek 2018 en gaat akkoord met publicatie van de resultaten op www.waarstaatjegemeente.nl. en dit lokaal te publiceren. Op 23 april heeft het college ingestemd met de vragenlijst, waarin de tien landelijk verplichte vragen zijn opgenomen aangevuld met één extra vraag specifiek voor Gemert-Bakel. Het onderzoek is inmiddels door de gemeente zelf uitgevoerd. Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks voor 1 juli een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren onder cliënten met een individuele maatwerkvoorziening.