Promotie Peelrandbreuk

Geopark Peelhorst en Maasvallei i.o. gaat recreatieondernemers opleiden

031120 – Geopark Peelhorst en Maasvallei i.o. start binnenkort met het opleiden van recreatieondernemers tot Gastheer of Gastvrouw van het Landschap. Gemeenten, waterschappen en provincie Noord-Brabant en Limburg werken momenteel samen toe naar een UNESCO-status voor het Geopark Peelhorst en Maasvallei. Om het Geopark naar bezoekers uit te dragen wordt nu de samenwerking gezocht met recreatieondernemers in het gebied.

Peelrandbreuk als drager van verhalen

De mogelijke status van een UNESCO Geopark kan worden gezien als een Michelinster voor het gebied. Dit is geen rare gedachte, omdat het landschap langs de oeroude Peelrandbreuk een aardkundig fenomeen is waarin honderdduizenden jaren geschiedenis letterlijk aan de oppervlakte komt. De Peelrandbreuk heeft een uniek landschap gevormd met horsten (hoog), slenken (laag) en vele zijbreuken in de bodem. Het is een landschap waarin drassige wijstgronden, ondoordringbare veengebieden en maasterrassen eeuwenlang bepaalden waar we woonden en werkten. Archeologische vindplaatsen verwijzen naar een rijk cultureel en religieus verleden. Het gebied staat bol van verborgen verhalen met een hoofdrol voor de Peelrandbreuk als natuurlijke en culturele barrière.

Gastheerschap Geopark Peelhorst en Maasvallei

Vanaf 2021 wil Geopark Peelhorst en Maasvallei (i.o.) mogelijkheden gaan bieden om de Peelrandbreuk en bijbehorende verhalen op allerlei manieren te beleven. Recreatieondernemers krijgen hierin een belangrijke rol. Zij kunnen met een speciale IVN-training een exclusieve Gastheer of Gastvrouw van het Landschap worden voor Geopark Peelhorst en Maasvallei. In vier middagen leren ondernemers het verhaal van het gebied uit te dragen. Een vergelijkbare training vond eerder plaats in De Maashorst. Een B&B-eigenaar uit Volkel vertelt: “Ik meende al een enorme kenner van het gebied te zijn. Dankzij de training Gastheer van het Landschap kan ik nu ècht interessante info over mijn omgeving aan mijn gasten vertellen!”

Na de training ontwikkelen de Gastheren en -vrouwen een gezamenlijk beleefaanbod voor hun gasten. Daarmee verrijken zij niet alleen hun eigen bedrijfsaanbod, maar dragen zij wellicht een belangrijk steentje bij aan de erkenning van UNESCO Geopark Peelhorst en Maasvallei. Aanmelding voor de training is mogelijk tot 17 november via https://peelhorstenmaasvallei.nl/word-jij-gastheer-gastvrouw-van-het-landschap/