Politie doet inval in Gemerts horecapand

Bij een controle van het P.I.T. (Peellland Interventie Team, een regionaal team van de politie) bij een horecabedrijf in Gemert zijn de volgende mogelijke onregelmatigheden geconstateerd: Illegale bewoning; vermogensfraude; overtredingen van de Wet minimumloon (WML) en de Arbeidstijdenwet (ATW); incorrecte boekhouding; onveilige stroom- en gasvoorziening; niet voldoen aan brandveiligheidseisen.

Op zeer korte termijn vindt er een algehele controle plaats ten behoeve van de veiligheid.