Plan eenrichtingsverkeer Presidentenbuurt

In de Presidentenbuurt richt de gemeente 25 straten opnieuw in: nieuwe riolering, bestrating en groen. Dat is nodig om de wijk leefbaar te houden voor de toekomst. We krijgen namelijk steeds vaker te maken met extremer weer en daardoor met risico’s op wateroverlast en hitte. We kiezen daarom voor meer groen en ruimte voor water. Regenwater kan dan goed de grond in, bomen en planten zorgen voor de nodige koeling.

Op 16 juni 2020 is een verkeersbesluit genomen voor het instellen van eenrichtingsverkeer op de Prior Davidtsstraat vanaf De Kieboom naar Predikherenstraat en op de Prior Jacobsstraat vanaf Predikherenstraat naar De Kieboom.

Bezwaar maken kan binnen zes weken na 23 juni 2020 bij het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel. Het adres is: Postbus 10.000, 5420 DA Gemert.