PIT treft illegale bewoning in Gemert-Bakel aan

Vandaag voerde het Peelland Interventie Team (PIT) een integrale controle uit op twee locaties in Gemert-Bakel: een recreatiewoning in De Mortel en een woning in De Rips. Bij de controle kwamen diverse overtredingen aan het licht.

Het PIT voert acties uit bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden. Het gaat dan om zaken als brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude, en andere.

Informatie en tips

Inwoners kunnen overlastsituaties en verdachte situaties aan het PIT doorgeven. Dit kan anoniem per telefoon 0492-587309 of per e-mail info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld.