Parochie Heilige Willibrordus

De klokken blijven luiden op woensdag tot het moment dat de overheid aangeeft dat (kerkelijke) bijeenkomsten weer
mogelijk zijn. Op zondag luiden we de klokken om 10.00 uur en dan blijft de kerk open tot 17.00 uur voor gelovigen
die komen voor gebed of om een kaars aan te steken. (Denk aan de anderhalve meter).

Misintenties kunt u opgeven zoals u gewend bent en zullen elke zondag gelezen worden tijdens de H. Mis in Gemert
die rechtstreeks te volgen is op Omroep Centraal.