Parkeerplaatsen voor gehandicapten in Gemert

Aanleggen gehandicaptenparkeerplaatsen Van Loëstraat en Schout Coxstraat Gemert

Er is een verzoek ingediend tot het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Van Loëstraat in Gemert en in de Schout Coxstraat in Gemert. Op basis van deze verzoek is namens het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel op 22 januari 2019 een verkeersbesluit genomen om de gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken aan te leggen (verkeersbesluit 2019-08/09).

Bezwaar

Als u het met (één van) deze besluiten niet eens bent, kunt u daartegen binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant (1 februari 2019) bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel. Het adres is: Postbus 10.000, 5420 DA Gemert. In het bezwaarschrift laat u weten tegen welk(e) besluit(en) u bezwaar maakt en de redenen waarom u het met dat besluit niet eens bent. Ook vermeldt u de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en u ondertekent de brief met uw handtekening. Als het mogelijk is voegt u een kopie van het besluit waartegen u bezwaar heeft bij uw bezwaarschrift.

In deze periode liggen de bijbehorende stukken ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? Dit kan als u hiervoor een afspraak maakt. Op www.gemert-bakel.nl maakt u een afspraak op een moment dat het u uitkomt. Beschikt u niet over internet, dan kunt u ons ook bellen.