Openbare zitting centraal stembureau gemeenteraadsverkiezingen

Vrijdag 4 februari houdt het centraal stembureau een openbare zitting. Dan beslist het over de geldigheid en nummering van ingeleverde kandidatenlijsten.

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I4 van de Kieswet, bekend dat dit bureau op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur in de kleine raadzaal van het gemeentehuis in een openbare zitting zal beslissen over:

  • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering;
  • de nummering van de geldig verklaarde lijsten.

De vergadering bijwonen kan fysiek of digitaal. De link hiervoor komt op de website van de gemeente.

Bezwaar indienen

Als u aanwezig bent, kunt u tijdens de vergadering uw bezwaar indienen. Kijkt u digitaal mee met de zitting? Meld u dan vooraf aan via niels.janssens@gemert-bakel.nl. U ontvangt dan een digitale uitnodiging om tijdens de zitting uw bezwaar in te dienen. Mocht u tijdens de zitting een bezwaar in willen dienen en heeft u dit niet vooraf gemeld? Mail dan naar hetzelfde mailadres. De voorzitter van het centraal stembureau leest uw bezwaar dan hardop voor.