Open dag kindcentrum De Bakelaar in Bakel

Op zondag 11 maart van 11.00-13.00 uur.

 

Kindcentrum De bakelaar in Bakel houdt zondag 11 maart van 11.00-13.00 uur een open dag i.v.m. het aanmelden van kinderen voor school, peuterspeelzaal en dagopvang.

Basisschool, kinderopvang, peuterspeelzaal en BSO werken samen “onder één hoedje” in één gebouw! Goede samenwerking en overleg zorgen voor een doorgaande pedagogische lijn van 0 tot 13 jaar, met aandacht voor hoofd, hart en handen! Zo voelen álle kinderen zich thuis en kunnen ze hun unieke talenten optimaal ontwikkelen.

Een ervaren team staat altijd klaar om uw kind te begeleiden in de ontwikkeling van zijn/haar talenten. (leerkrachten, pedagogische medewerkers, specialisten in hoogbegaafdheid, leesspecialisten, behandelaar van dyslexie, interne begeleiders, bouwcoördinatoren, specialist beelddenken, specialist Rots- en Watertraining, en muziekspecialist). Wij streven ernaar een goede verbinding te leggen met naschoolse activiteiten zoals: dansles, toneel- en theaterlessen, sporten etc. die vaak aansluitend aan schooltijd plaatsvinden.

  • Open dag zondag 11 maart van 11.00 – 13.00 uur. U kunt een kijkje nemen in de dagopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en de basisschool.