Onderzoek naar drukte rond N272

Bureau Arcadis gaat nog dit voorjaar inzichtelijk maken, hoe druk het over elf jaar is op de doorgaande route tussen Nuenen, Beek en Donk en Gemert, via de provinciale wegen N615 en de N272. De provincie kan dan beter bepalen hoe met name de N272 er straks uit moet zien én hoe het knelpunt Beekse brug kan worden opgelost.

Adviesbureau Arcadis wil in april duidelijk hebben wat het verkeersbeeld in 2030 is, zodat bekeken kan worden welke maatregelen nodig zijn om Gemert in de toekomst bereikbaar te houden. De provincie is de opdrachtgever van het onderzoek en zij verwacht in het eerste kwartaal van 2020 een keuze te kunnen maken voor een voorkeursalternatief.