Onderzoek Cultuurhuis in de steigers

Gemert, 31 maart 2021

Onderzoek Cultuurhuis in de steigers

Eén cultuurhuis in het Gemertse, mede als impuls voor het centrum. Dat is nog steeds het streven van het college van CDA en Dorpspartij. Een onderzoek naar diverse locaties moet de haalbaarheid in beeld brengen. De gemeenteraad krijgt, zoals gevraagd, nu de onderzoeksopzet op de agenda.

De afgelopen twee jaar zijn twee prominente locaties de revue gepasseerd. Waar een plek binnen de kasteelmuren een mooie optie leek, bleek dat niet haalbaar. Ook een verkennend onderzoek naar de naastgelegen kerk als cultuur-hotspot leverde geen resultaat op. Daarom volgt nu een onderzoek naar andere mogelijke locaties in het centrum. De gemeenteraad reserveerde daar eerder een voorbereidingskrediet van € 182.000 euro voor.

Onderzoek in fasen

Het onderzoek gaat in beeld brengen welke functies een plek in het cultuurhuis moeten krijgen en hoeveel ruimte die nodig hebben. Uiteraard zijn de cultuurpartners daarbij ook gesprekspartner. Onder de streep levert dat een kostprijs per vierkante meter op. Zowel de functies als de vierkante meterprijs spelen een rol bij het zoeken naar mogelijke plekken in het centrum. Als die plekken in beeld zijn, is het aan de gemeenteraad om een voorkeurslocatie te bepalen. Vanzelfsprekend spelen zowel de centrumvisie als de gebiedsvisie voor de kern Gemert hierbij een rol. Beide moet de gemeenteraad nog vaststellen.

Impuls voor centrum én cultuur

Wilmie Steeghs, wethouder Cultuur: “Als college doen we er alles aan om onze ambities te realiseren. Twee mooie locaties zijn helaas afgevallen maar ik ben er nog steeds van overtuigd dat een cultuurhuis in het Gemertse centrum een enorme impuls geeft. Niet alleen als het gaat om levendigheid in het centrum maar ook voor de cultuurpartners in onze gemeente.” Remko Boesveld, directeur van het huidige Kunstlokaal en Theater De Eendracht is het daar roerend mee eens: “Ik ben nog steeds van mening dat één cultuurhuis – waar de theaterzaal het hart van vormt voor professionele en amateurproducties – van groot maatschappelijk en cultureel belang is voor Gemert-Bakel.”