Noodsteun voor ondernemers uitgebreid

Het College van B&W heeft het budget voor noodsteun aan ondernemers verruimd. Daardoor kunnen nieuwe aanvragen in behandeling worden genomen. Aanvragen kan met een formulier dat te downloaden is van de gemeentewebsite (https://www.gemert-bakel.nl/meest-gevraagd/coronavirus). Stuur het formulier per post of e-mail naar het gemeentehuis: Ridderplein 1, 5421 CV Gemert of
naar gemeente@gemert-bakel.nl met in de onderwerpregel ‘Aanvraag noodfonds corona’. Doe dit uiterlijk 31 januari 2022. Antwoord volgt z.s.m. Mocht de aangeleverde informatie aanleiding vormen voor een gesprek, dan ontvangt de indiener daarvoor een uitnodiging.